สื่อสารสองภาษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างชีวิตให้สดใส รักษ์ความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นพลโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมชมกิจกรรม ซื้อได้ ขายเป็น
ภาพกิจกรรม
Mini English Pogram (MEP)
วันคริสมาสต์ ของนักเรียนโปรแกรม Mini English Program ปี65
ผู้บริหาร

นายสังคม จิตนาวสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนของเรา
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน