ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เข้ามาแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2559,14:40   อ่าน 1347 ครั้ง