ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
29 ก.ค. 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลตราดได้กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย
และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป

 
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:44   อ่าน 37 ครั้ง