ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
11 ส.ค. 2560 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนอนุบาลตราด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ เสาะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:59   อ่าน 46 ครั้ง