ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานแสดงศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
วันที่ 19 ธค.60  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราดร่วมงานแสดงศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,18:54   อ่าน 248 ครั้ง