ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ก.ต.ป.น. ติดตาม-ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเฉพาะกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้ดำเนินการติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโดย นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมกับ นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด ได้รับมอบหมายจาก นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ให้ดำเนินการติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลตราด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน เป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลตราด ได้มีการดำเนินการเป็นอย่างสะอาด เรียบร้อย มีความพร้อมในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างดีมาก

#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด #จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,14:30   อ่าน 388 ครั้ง