หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document ภาระงานข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.17 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.54 KB