ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดโรงเรียน
29 ก.ค. 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ร่วมกับวันภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลตราดได้กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย
และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 536 ครั้ง