ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมประชาธิปไตย
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.20 น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ได้ให้การอบรมและอ่านสาร วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราด เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนและรณรงค์ตามนโยบายของรัฐบาล   เชิญคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2556,17:39   อ่าน 914 ครั้ง