ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมประชาธิปไตย
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลตราด
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียนนำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้แด่ผู้ป่วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลตราด เชิญคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2556,17:41   อ่าน 1267 ครั้ง