ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
    สิงหาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่ คลองใหญ่ 0-3958-1192
2 โรงเรียนบ้านเนินตาล คลองใหญ่ คลองใหญ่ 0-3958-1015
3 โรงเรียนบ้านตาหนึก คลองใหญ่ คลองใหญ่
4 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่
5 โรงเรียนนคราศึกษา คลองใหญ่ คลองใหญ่
6 โรงเรียนบ้านคลองจาก คลองใหญ่ คลองใหญ่ 0-3954-4217
7 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หาดเล็ก คลองใหญ่
8 โรงเรียนบ้านโขดทราย หาดเล็ก คลองใหญ่
9 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หาดเล็ก คลองใหญ่ 0-3954-4083
10 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม้รูด คลองใหญ่
11 โรงเรียนวัดห้วงโสม ไม้รูด คลองใหญ่
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ไม้รูด คลองใหญ่
13 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ไม้รูด คลองใหญ่
14 โรงเรียนวัดช้างทูน ช้างทูน บ่อไร่
15 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ช้างทูน บ่อไร่
16 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่
17 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่
18 โรงเรียนบ้านปะเดา ด่านชุมพล บ่อไร่
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๔(บ้านนนทรีย์) นนทรีย์ บ่อไร่
20 โรงเรียนบ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่
21 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ นนทรีย์ บ่อไร่
22 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อพลอย บ่อไร่ 0-3959-1245
23 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อพลอย บ่อไร่
24 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง บ่อพลอย บ่อไร่
25 โรงเรียนบ้านตางาม บ่อพลอย บ่อไร่
26 โรงเรียนบ้านปะอา บ่อพลอย บ่อไร่
27 โรงเรียนบ้านจัดสรร บ่อพลอย บ่อไร่ 0-3953-6336
28 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอย บ่อไร่
29 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ บ่อพลอย บ่อไร่
30 โรงเรียนบ้านมะนาว บ่อพลอย บ่อไร่
31 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หนองบอน บ่อไร่ 0828928992
32 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ หนองบอน บ่อไร่ 0-3954-5251
33 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม หนองบอน บ่อไร่
34 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด เกาะกูด
35 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เกาะกูด เกาะกูด
36 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เกาะกูด เกาะกูด
37 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะหมาก เกาะกูด
38 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง
39 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง เกาะช้าง
40 โรงเรียนวัดคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง
41 โรงเรียนวัดสลักเพชร เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
42 โรงเรียนบ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
43 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
44 โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ทุ่งนนทรี เขาสมิง
45 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ท่าโสม เขาสมิง
46 โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) ท่าโสม เขาสมิง
47 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าโสม เขาสมิง
48 โรงเรียนวัดสลัก ท่าโสม เขาสมิง
49 โรงเรียนประณีตวิทยาคม ประณีต เขาสมิง
50 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ประณีต เขาสมิง
51 โรงเรียนบ้านดอนสูง ประณีต เขาสมิง 039-522064
52 โรงเรียนวัดดินแดง ประณีต เขาสมิง
53 โรงเรียนวัดประณีต ประณีต เขาสมิง
54 โรงเรียนบ้านโป่ง วังตะเคียน เขาสมิง
55 โรงเรียนบ้านหนองบัว สะตอ เขาสมิง 0-3952-2087
56 โรงเรียนวัดตาพลาย สะตอ เขาสมิง 039570009
57 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอ เขาสมิง
58 โรงเรียนบ้านดงกลาง เขาสมิง เขาสมิง
59 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) เขาสมิง เขาสมิง
60 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดลำภูราย เขาสมิง เขาสมิง
61 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง
62 โรงเรียนวัดฆ้อ เขาสมิง เขาสมิง
63 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เทพนิมิต เขาสมิง
64 โรงเรียนบ้านมณฑล เทพนิมิต เขาสมิง
65 โรงเรียนบ้านเกษมสุข เทพนิมิต เขาสมิง
66 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว แสนตุ้ง เขาสมิง
67 โรงเรียนวัดพนมพริก แสนตุ้ง เขาสมิง
68 โรงเรียนบ้านเนินตะบก แสนตุ้ง เขาสมิง
69 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง แสนตุ้ง เขาสมิง
70 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง
71 โรงเรียนวัดท่าหาด แสนตุ้ง เขาสมิง
72 โรงเรียนวัดคิริวิหาร ชำราก เมืองตราด
73 โรงเรียนคีรีเวสรัตนูปถัมภ์ ชำราก เมืองตราด
74 โรงเรียนบ้านนาเกลือ ชำราก เมืองตราด
75 โรงเรียนวัดตะกาง ตะกาง เมืองตราด
76 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่ม เมืองตราด
77 โรงเรียนคลองขวาง ท่ากุ่ม เมืองตราด
78 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ท่ากุ่ม เมืองตราด
79 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ท่าพริก เมืองตราด
80 โรงเรียนสุนันทาวิทยา บางพระ เมืองตราด
81 โรงเรียนอนุบาลตราด บางพระ เมืองตราด 0-3951-1120
82 โรงเรียนบ้านสวนใน วังกระแจะ เมืองตราด
83 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) วังกระแจะ เมืองตราด
84 โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์ มิตรภาพที่ 100) วังกระแจะ เมืองตราด
85 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) วังกระแจะ เมืองตราด 0-3951-2632
86 โรงเรียนกิตติวิทยา วังกระแจะ เมืองตราด
87 โรงเรียนตราษตระการคุณ วังกระแจะ เมืองตราด
88 โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) วังกระแจะ เมืองตราด
89 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะ เมืองตราด
90 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ วังกระแจะ เมืองตราด
91 โรงเรียนมารดานุสรณ์ วังกระแจะ เมืองตราด
92 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว วังกระแจะ เมืองตราด
93 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะ เมืองตราด
94 โรงเรียนวัดหนองคันทรง หนองคันทรง เมืองตราด
95 โรงเรียนวัดแหลมหิน หนองคันทรง เมืองตราด
96 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล หนองเสม็ด เมืองตราด
97 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) หนองเสม็ด เมืองตราด
98 โรงเรียนวัดไทรทอง หนองโสน เมืองตราด
99 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว หนองโสน เมืองตราด
100 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ห้วงน้ำขาว เมืองตราด
101 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาว เมืองตราด
102 โรงเรียนบ้านบางปรง ห้วยแร้ง เมืองตราด
103 โรงเรียนวัดคลองขุด ห้วยแร้ง เมืองตราด
104 โรงเรียนวัดเนินยาง ห้วยแร้ง เมืองตราด
105 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3 ) ห้วยแร้ง เมืองตราด
106 โรงเรียนบ้านปากพีด ห้วยแร้ง เมืองตราด
107 โรงเรียนวัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด
108 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ่าวใหญ่ เมืองตราด
109 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่ เมืองตราด
110 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว อ่าวใหญ่ เมืองตราด 0-3954-3429
111 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่ เมืองตราด
112 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) เนินทราย เมืองตราด
113 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 2 เนินทราย เมืองตราด
114 โรงเรียนบ้านไร่ป่า เนินทราย เมืองตราด
115 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) เนินทราย เมืองตราด
116 โรงเรียนวัดสะพานหิน แหลมกลัด เมืองตราด
117 โรงเรียนวัดแหลมกลัด แหลมกลัด เมืองตราด
118 โรงเรียนบ้านคลองประทุน แหลมกลัด เมืองตราด
119 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง คลองใหญ่ แหลมงอบ
120 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ แหลมงอบ
121 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง คลองใหญ่ แหลมงอบ
122 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ คลองใหญ่ แหลมงอบ
123 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยว แหลมงอบ
124 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) บางปิด แหลมงอบ
125 โรงเรียนวัดบางปิดบน บางปิด แหลมงอบ
126 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ บางปิด แหลมงอบ
127 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง บางปิด แหลมงอบ
128 โรงเรียนบ้านปากคลอง บางปิด แหลมงอบ
129 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) แหลมงอบ แหลมงอบ
130 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบ แหลมงอบ
131 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ
132 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ 0-3959-7222