ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เรียงความเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ แม่ของแผ่นดิน ต่อพสกนิกรชาวตราด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภัสสร ฮงพานิชตระกูล
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2555,13:29   อ่าน 3139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับภูมิภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณิศา ถนอมวงษ์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2555,13:06   อ่าน 1295 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดการพูดแนววิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิชญา ผาตินาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2555,12:49   อ่าน 1161 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพ หัวข้อ “ ช้าง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคมกริช เขตขาม
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2555,19:29   อ่าน 1576 ครั้ง