ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภกร ถาวะโร และเด็กชายศุภจิตร ประสิทธินาวา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2560,11:11   อ่าน 1156 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกิจกรรม Story Telling
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเจราดีน ทริชา อี ดีซอน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2560,10:47   อ่าน 1000 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในงานเยาวชนแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พรหมเทพ เทพนวล
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2560,10:41   อ่าน 931 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เรียงความเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ แม่ของแผ่นดิน ต่อพสกนิกรชาวตราด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภัสสร ฮงพานิชตระกูล
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2555,13:29   อ่าน 4190 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับภูมิภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณิศา ถนอมวงษ์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2555,13:06   อ่าน 2252 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดการพูดแนววิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิชญา ผาตินาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2555,12:49   อ่าน 2242 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพ หัวข้อ “ ช้าง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคมกริช เขตขาม
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2555,19:29   อ่าน 2652 ครั้ง