ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ
เด็กชายศุภกร ถาวะโร และเด็กชายศุภจิตร ประสิทธินาวา
รายละเอียดผลงาน

             โรงเรียนอนุบาลตราดได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560

                  ประเภทเดี่ยวได้ลำดับที่ 14  เด็กชายศุภกร  ถาวะโร

                  ประเภททีม ได้ลำดับที่ เด็กชายศุภกร  ถาวะโร และเด็กชายศุภจิตร  ประสิทธินาวา

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2560,11:11   อ่าน 209 ครั้ง