ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ประกวดการพูดแนววิทยาศาสตร์
เด็กหญิงอภิชญา ผาตินาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
รายละเอียดผลงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลตราด ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 ส่วนภูมิภาค ในวันที่  16 - 18  สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี และได้เข้าร่วมประกวดการพูดแนววิทยาศาสตร์  คือ  เด็กหญิงอภิชญา  ผาตินาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2555,12:49   อ่าน 1243 ครั้ง