ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ลัยนุชพงศ์ (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,10:02  อ่าน 1278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:59  อ่าน 955 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:56  อ่าน 1033 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์ใจ บัวพูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:54  อ่าน 907 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนัดดา ปัสเสนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:40  อ่าน 865 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริศรา อรุณกิตติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:57  อ่าน 906 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริศรา อรุณกิตติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:56  อ่าน 1092 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:53  อ่าน 1253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรนันท์ สัมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:49  อ่าน 948 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีศรีตราด” ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:47  อ่าน 892 ครั้ง
รายละเอียด..