ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ลัยนุชพงศ์ ชั้นอนุบาล 2/3
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,10:02  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,10:01  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:59  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:56  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์ใจ บัวพูล ชั้นอนุบาล 2/5
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:54  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางปนัดดา ปัสเสนะ ครูประจำชั้น ป.4/6
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,09:40  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:59  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริศรา อรุณกิตติพร ชั้นอนุบาล 3/4
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:57  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริศรา อรุณกิตติพร ชั้นอนุบาล 3/4
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:56  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา จันทร์ฉาย ชั้นอนุบาล 3/2
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,16:53  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..