ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางแจ่มจันทร์ โภคสมบัติ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,13:39  อ่าน 815 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ จากสพป.ตราด
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา การเจริญดี ครูพิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,13:37  อ่าน 1011 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนดี จากสสค. จังหวัดตราด ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,09:16  อ่าน 1087 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนดี จังหวัดตราด ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางธารทิพย์ นันตสุวรรณ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,09:12  อ่าน 851 ครั้ง
รายละเอียด..